Vad är en Terapihund

Bruna i arbetskläder

Sociala Tjänstehundar, är ett relativt nytt samlingsnamn på utbildade hundar som arbetar inom vård, skola och omsorg. Bland dessa hundar finns flera olika namn, vanligast bland benämningarna är terapi och vårdhund.

Sociala tjänstehundar arbetar med sin förare till nytta för en tredje person eller en grupp. Sociala tjänstehundar är inte att förväxla med ”assistanshundar” som arbetar som hjälpmedel åt en specifik person, till exempel ledarhund eller diabeteshund.

En terapihund är en hund som först lämplighetstestas och sedan utbildas under ca ett år och därefter certifierats tillsammans med sin förare för att jobba inom vård, skola, omsorg m.m. Certifieringen är giltig i två år, sedan krävs ny certifiering för fortsatt arbete. Terapihundens insatser planeras oftast i samverkan med legitimerad vårdpersonal som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare.

Ett oavvisligt krav på terapihunden är att den med orubblig trygghet klarar möten även med människor som exempelvis har ett yvigt rörelsemönster eller uppvisar andra ovanliga beteenden. Hunden ska verkligen tycka om att möta nya människor och spontant ta kontakt på ett balanserat och respektfullt sätt. Hunden ska ha ett naturligt intresse för kontakt med patienterna. Framförallt ska vårdhunden – alltid! – vara trygg, förutsägbar och pålitlig.

En terapihunds uppgift är att tillsammans med sin förare aktivera patienter på olika sätt. Målet är alltid att bibehålla eller öka patientens olika förmågor och livskvalité.

Hunden har en fantastisk förmåga att framkalla motivation och glädje hos de flesta patienter, träningspass blir till lek och lustfyllda moment.

Hunden uppfyller dessutom naturligt flera av terapeutens viktiga egenskaper- den lyssnar, den har inga värderingar, är empatisk och är en mästare på att läsa av kroppsspråk. Det faktum att hunden håller sin ”tystnadsplikt” lär nog ingen ifrågasätta.

Terapihunden är alltså inte enbart ett trevligt sällskap och en mjuk päls att klappa, även om detta självklart är en viktig del i arbetet med patienter. En utbildad och tränad terapihund kan bidra med otroligt mycket mer. Vanliga behandlingsområden för en terapihund är fysisk träning (grov och finmotorisk), olika typer av psykisk och mental träning, social träning, samt kognitiv träning (tänkande, uppmärksamhet, minne etc).

Om människorna vi arbetar för, får möjlighet att skapa sin alldeles ”egna” relation till hunden så skapas en bra grund för aktiva och hälsofrämjande övningar.

Det krävs en del ”egentid” för att bygga en relation. Nu har de tillsammans och på deras egna villkor, skapat rutiner för deras möten. Hundförarens roll blir bara att arrangera situationen och underlätta till kontaktmöjligheter, sedan är det bara att övervaka och njuta av de möten som uppstår.

Mysstunder med hundar i sängen, det borde fler på våra äldreboende få uppleva. ”DET HÄR ÄR OSLAGBART”, så löd kommentaren från den gamla kvinnan vid tillfället bilden togs.