Mera

Filmer 

Goda effekter av kontakt med Vårdhund https://www.youtube.com/watch?v=FblHa5KLVDM

Chefers erfarenheter av vårdhund – https://www.youtube.com/watch?v=tnBW7j6Hp5s

Vårdhunden Othello ersätter lugnande medicin  https://www.youtube.com/watch?v=fSmDBcFnWC8

Forskning 

Kan vårdhund minska användandet av vissa läkemedel inom äldreomsorgen? –                   En evidensbaserad utvärdering på vård- och omsorgsboenden inom Uppsala kommun  https://www.uppsala.se/contentassets/d01ca211e48d45b8beb4588dfb0b441b/aln-arende-2.01-evidensbaserad-utvardering-pa-vard-och-omsorgsboenden.pdf

Boktips 

Hundens betydelse i vården- (erfarenheter och praktiska råd),  skriven av                     Barbro Beck-Friis, Peter Strang, Anna Beck-Friis, utgiven på Gothia Förlag AB.

Nytta och nöje med hunden- Monica Broman, utgiven på Atremi.

Hundassisterad Terapi – Stina Wahl, Elin Wikström och Monica Broman, utgiven på Atremi.