OM FÖRETAGET

LoggaFöreställ dig ett läkemedel (utan biverkningar) som lindrar depressioner, ökar motivation till fysisk aktivitet och även  förbättrar minnet. Ett läkemedel som stärker självförtroendet och ökar förmågan till socialt samspel. 

Detta och mycket mer är effekter av den Terapi/Vårdhundsverksamhet som idag blir allt vanligare inom svensk vård.

 TERAPIHUNDSTJÄNSTER, FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNING

TerapihundenBruna är ett företag som startade sin verksamhet i januari 2016. Vi levererar specialistkompetens och nya arbetsmetoder som ökar fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande för människor inom äldreomsorgen i Stockholmsområdet.

Över hela landet hjälper vi organisationer och företag som vill införa hundar i vård och omsorg, men även i andra verksamheter som till exempel LSS-verksamheter, skola och förskola.

Från beprövade erfarenheter skräddarsyr vi föreläsningar och utbildningar som anpassas till våra kunders verksamhet och behov. Vi hjälper till med att tänka efter före.


Utbildade Terapihunds-team som arbetar inom äldreomsorgen blir allt vanligare. På Soltorps äldreboende i Sollentuna är det en uppskattad verksamhet sedan flera år. Vi bad verksamhetschefen dela med sig av sina erfarenheter –

”Vår verksamhet har sedan flera år Terapihund för våra boende. Det fungerar utmärkt och är till stor glädje för våra boende, närstående samt medarbetare. Vårt Terapihunds-team arbetar som ”extern konsult” vilket är bra för alla parter.  Jag kan som verksamhetschef slappna av i vetskap om att hunden tas om hand på absolut bästa sätt enligt alla de regler och avtal som gäller djur i arbete och djur i vården. Detta ansvar ligger på den som står hunden närmast, hundföraren. Hunden och hundföraren gör det de är bäst på och verksamheten gör det vi är bäst på, tillsammans har vi alltid den boende i fokus.”
Patrik Mill, Verksamhetschef, Förenade Care AB


Kontakt

TerapihundLoggaenBruna,  Ålgrytevägen 75, 127 32 Skärholmen

Håkan Svensson 0734-064243

Terapihundenbruna@gmail.com

Företaget är godkänt för F-skatt