Behandlingar och tjänster

Målet med all Terapihunds-behandling är alltid att bibehålla eller öka patientens olika förmågor och livskvalité.

Behandlingar genomförs inom olika områden som –

Fysisk träning, som ökar konditionen, ökar motorik, (både grov och finmotorisk träning), ökar balansförmågan etc.

Psykisk/mental träning, som lindrar oro/ångest, ökar koncentrationsförmåga och motivation, ökar självkänsla och självförtroende.

Social träning, som öppnar till samtal, ökar vilja att interagera med andra, skapar känsla av sammanhang, ökar empatisk förmåga.

Kognitiv träning, som ökar tänkande och tränar problemlösningsförmågan, ökar uppmärksamhet och tränar minnesförmågan.

Intervention, med terapihund kan göras i många olika situationer. Ofta är syftet att bryta beteenden och sinnesstämningar som är negativa eller rent av skadliga för patienten.

Hundrädsla, vi har utvecklat olika metoder för att hjälpa personer som lider av hundrädsla. Oftast med gott resultat, ibland försvinner rädslan helt, om inte så uppnås oftast en tydlig reducering.

Vi arbetar med individuellt anpassad träning, men kan också arbeta med grupper. Vi arbetar med remisser från legitimerad vårdpersonal, t ex. läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Självklart kan vi även genomföra uppdrag i samverkan med övrig vårdpersonal.

____________________________________________________________

Övriga Tjänster

Föreläsningar och utbildningar  som anpassas till våra kunders behov. Allt från kortare föreläsningar om hundar i vården till utbildningsinsatser för den som vill ha stöd i arbetet med att införa hund i vårdarbetet.

Exempel på innehållet i utbildningen är gällande regler om arbetsmiljö, livsmedel, hygien och djurskydd. Men vi tar också upp vikten av ett strukturerat arbetssätt, något som gör att det blir rätt från början.

____________________________________________________________

För offert kontakta (gärna via mail)

LoggaTerapihundenBruna, Ålgrytevägen 75, 127 32 Skärholmen

0734-064243

Terapihundenbruna@gmail.com